Eerste gift voor het Marc Vervenne Fonds

In maart vorig jaar besliste ik om met Fulardo het Marc Vervenne fonds voor duurzame ontwikkeling in Centraal Afrika te steunen. In december deden we onze eerste gift van 250 euro. Tijd om jullie te laten weten hoe te gaat met het fonds.

Sinds zijn oprichting in 2013 behaalden al vijf Congolese jonge wetenschappers hun doctoraat met de financiële steun van dit fonds. Zes anderen zullen de komende jaren hun doctorstitel verwerven. Kortom, het Fonds bouwt gestaag academische capaciteit op in de Democratische Republiek Congo. De Congolese doctorandi van het fonds bestuderen prangende problemen die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van hun land: medische aandoeningen bij pasgeborenen, therapieën om in Congo weinig onderzochte vormen van borstkanker te bestrijden, de behandeling van obstetrische fistels, de genetica van zeldzame ziekten waarrond een stigma heerst, de effecten op de menselijke gezondheid van verontreiniging in mijnbouwstreken, maar ook manieren om vrouwen met fysieke beperkingen weerbaar te maken en te integreren in het sociale weefsel, of methoden waarmee men leermiddelen zodanig kan aanpassen aan de Congolese context dat lokale universiteitsstudenten sterker gemotiveerd worden hun traject succesvol af te leggen.

 
Dat deze persoonlijke capaciteitsversterking meteen een belangrijke impact heeft, toont het voorbeeld van arts-specialist Dr. Thérèse Biselele aan. Zij behaalde in 2014 haar doctoraat aan de KU Leuven dankzij het Fonds. Thérèse is thans professor en diensthoofd van het departement pediatrie aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Kinshasa (UNIKIN). Recent is zij benoemd tot hoofd van de afdeling Neonatologie van het Universitaire Ziekenhuis van Kinshasa. Zij transformeert vandaag op een indrukwekkende wijze de kindergeneeskunde in haar land en leidt een hele nieuwe generatie van jonge artsen op, en dit op een degelijke, wetenschappelijk onderbouwde manier. 

In oktober 2018 heeft Madeleine Kapinga Mutatayi het doctoraat in de pedagogische wetenschappen behaald. Zij is inmiddels teruggekeerd naar Lumbumbashi, waar zij aan de universiteit aan de slag is gegaan. Een sterke vrouw!

Marc Vervenne: “De Democratische Republiek Congo heeft, meer dan ooit, nood aan hoogopgeleide experten om schijnbaar uitzichtloze problemen op te lossen, sociaal, maatschappelijk en politiek. Het werk en het engagement van de onderzoekers die het Fonds ondersteunt, maakt de problemen van dit centrale land in Afrika minder uitzichtloos. Laten we daarom samen verder blijven bouwen aan de toekomst van Congo, in een geest van wederkerigheid. Immers, het gaat niet om ‘helpen’, maar om ‘samenwerken’. In de huidige geopolitieke context is het vormen van een geëngageerde intellectuele elite in Afrika, en in Centraal Afrika in het bijzonder, van enorm groot belang. Het gaat ook om onze toekomst hier in Europa…”

Door een aankoop te doen bij Fulardo, steun je het Marc Vervenne Fonds. Je kan zelf ook rechtstreeks een bijdrage leveren: klik hier voor alle informatie