Fulardo steunt Marc Vervenne Fonds

In de blog “ Sjaals met een missie” polste ik naar voorstellen voor een project met maatschappelijke meerwaarde, waar ik met Fulardo aan kan bijdragen.

Isabel Penne (zie eerdere blog) wees me op het Marc Vervenne Fonds. Nu had ik zelf heel goede herinneringen aan de contacten met de gewezen rector van KU Leuven tijdens een vorige job. Een sociaal, integer, bescheiden man, die het woord aandacht met een grote A schrijft.

Wie is Marc Vervenne?

“Ik ben geboren te Ieper. Nu woon ik in Leuven met mijn echtgenote Christine. Samen zijn we (schoon)ouder van Hannes & Julia, Hilke & Bart en Bastiaan & Ilse; en grootouder van Rosanne, Jef, Yaël, Lili, Léon, Lo Gabrielle, Balthazar. Ik ben doctor in de theologie, met specialisatie in de bijbelwetenschap. Dat weerhield me niet om ook enkele jaren letterlijk de handen uit de mouwen te steken, meerbepaald in de bouwsector. Mijn academische carrière leidde me langs Louvain-la Neuve, Heerlen (NL), Kinshasa (Congo) en natuurlijk KU Leuven, waar ik rector was van 2005-2009. Verder ben ik bij veel mensen gekend als president-beheerder van het Universitair Woonerf Groot Begijnhof van de KU Leuven. Daar proberen we een warm samenlevingsoord van te maken.”

We gaan het over Afrika hebben. Welke engagementen neem je daar op?

“Wel, in diverse landen in Afrika (Bénin, Burundi, Ethiopië, Kameroen, Mozambique, RD Congo, Rwanda) geef ik advies met betrekking tot hoger onderwijs: het bestuur, de organisatie, de valorisatie en het maatschappelijk engagement.”

En wat doet het Fonds dat jouw naam draagt?

“In 2013 heeft KU Leuven – ter gelegenheid van mijn afscheid als rector – het ‘Marc Vervenne Fonds voor duurzame capaciteitsopbouw in het Zuiden’ opgericht. Een hele mond vol om te zeggen dat we jonge getalenteerde wetenschappers in de armste landen in Afrika ondersteunen bij hun onderzoek ten voordele van de lokale gemeenschap.”

Wat kan ik me daar concreet bij voorstellen?

“Wel, onderzoekers krijgen een soort ‘sandwich begeleiding’ tijdens hun doctoraatsperiode: ze krijgen een promotor in hun thuisland én één hier in Leuven. Vier opeenvolgende jaren verblijven ze drie maanden in Leuven. Zo krijgen ze de best mogelijke voorbereiding om later op hun beurt hun land te dienen. Dit concept past ook helemaal in mijn visie op samenwerking met derdewereldlanden in de plaats van een paternalistische aanpak. De inhoudelijke domeinen zijn strategisch gekozen in functie van de toekomstige ontwikkeling van het thuisland: het zijn volksgezondheid, landbouw, onderwijs en leiderschap.”

Organiseren we dan niet gewoon een braindrain?

Helemaal niet: er is duidelijk voorzien dat de kennis in het eigen land gevaloriseerd wordt. De bursalen zijn verantwoordelijk voor verschillende onderwijs- en onderzoeksactiviteiten aan hun eigen instelling. Tijdens de korte studieperiodes in België worden deze taken tijdelijk overgenomen. Na hun promotie geven zij de opgedane kennis en de verworven vaardigheden door aan hun collega-onderzoekers en aan hun studenten. Zo zorgen we voor een plaatselijke capaciteitsopbouw die verder uitgedragen wordt binnen de lokale universiteit. Een voorbeeld: onze eerste alumna van het project, Dr, Thérèse Biselele, deed onderzoek rond perinatale asfyxie, een van de belangrijkste oorzaken van babysterfte in haar land. Zij is ondertussen adjunct medisch directeur van het universitair ziekenhuis in Kinshasa.”

 

Waarom Afrika?

“Afrika is momenteel het meest risicovolle maar ook het meest kansrijke continent ter wereld! Volgens UNICEF zal Afrika in 2030 meer dan 1 miljard jongeren onder de 14 jaar tellen. Werk aan de winkel dus. Momenteel focussen we op Congo, en we hopen later uit te breiden naar de andere armste landen in Afrika.”

En hoe ben je zeker van de goede keuze van de doctorandi?

“De kandidaten worden uitvoerig gescreend en komen uit een vertrouwd netwerk van de promotoren hier.”

Wat kunnen wij doen?

“Financiële ondersteuning is heel welkom. Gemiddeld kost het ondersteunen van één onderzoeker in zijn doctoraat het Fonds 30.000 euro. Verder zijn we ook heel blij met alle ruchtbaarheid die ons fonds krijgt. Want het fonds kennen is natuurlijk de eerste stap om er later – op welke manier ook – toe te kunnen bijdragen.”

Top-down of bottom-up?

Ik realiseer me dat projecten ‘in het veld’, waarbij de meest behoeftigen het heft in eigen handen nemen in de eigen kleine gemeenschap, de gemiddelde donor of mecenas het meest aanspreken. De projecten aan de basis zullen echter weinig duurzaam zijn als het fout zit met het leiderschap in het land. Beslissingen van maatschappelijk geëngageerde leiders, die hun keuzes baseren op kwaliteitsvol onderzoek kunnen onmiddellijk heel grote groepen impacteren! 

Het is in ontwikkelingssamenwerking geen of/of maar een én/én verhaal. Vandaar dat ik graag de Fulardo waarden Love.Cherish.Connect. verder gestalte geef door steun aan het Marc Vervenne Fonds.

Wil je een gift doen aan het Marc Vervenne Fonds? Hier vind je alle gegevens.
Wil je via de aankoop van een Fulardo sjaal het Marc Vervenne Fonds ondersteunen? Ga hier naar de webshop.