Fulardo steunt Marc Vervenne Fonds

In de blog “ Sjaals met een missie” polste ik naar voorstellen voor een project met maatschappelijke meerwaarde, waar ik met Fulardo aan kan bijdragen.
Isabel Penne (zie eerdere blog) wees me op het Marc Vervenne Fonds. Nu heb ik zelf heel goede herinneringen aan de contacten met de gewezen rector van KU Leuven tijdens een vorige job. Een sociaal, integer, bescheiden man, die het woord aandacht met een grote A schrijft.
 
Wie is Marc Vervenne?
 
“Ik ben geboren te Ieper. Nu woon ik in Leuven met mijn echtgenote Christine. Samen zijn we (schoon)ouder van Hannes & Julia, Hilke & Bart en Bastiaan & Ilse; en grootouder van Rosanne, Jef, Yaël, Lili, Léon, Gabrielle, Balthazar. Ik ben doctor in de theologie, met specialisatie in de bijbelwetenschap. Dat weerhield me niet om ook enkele jaren letterlijk de handen uit de mouwen te steken, onder meer in de bouwsector. Mijn academische carrière leidde me langs Louvain-la Neuve, Heerlen (NL), Kinshasa (Congo) en natuurlijk KU Leuven, waar ik rector was van 2005-2009. Verder ben ik bij veel mensen gekend als president-beheerder van het Universitair Woonerf Groot Begijnhof van de KU Leuven. Daar proberen we een warm samenlevingsoord van te maken. Ook ben ik al enkele jaren voorzitter van de Vlaamse Unesco Commissie van België.”
 
We gaan het over Afrika hebben. Welke engagementen neem je daar op?
 
“Binnen mijn academische bezigheden ben ik al enige tijd op verschillende domeinen betrokken op diverse landen in Afrika (Bénin, Burundi, Ethiopië, Ghana, Kameroen, Mozambique, RD Congo, Rwanda, Zuid-Afrika). Tot voor enkele jaren gaf ik onder meer jaarlijks een periode les in Kinshasa. Vandaag ben ik vooral actief in RD Congo en Benin in het kader van ontwikkelingsprojecten van LUMOS UZ Leuven en van de Stichting Hubi & Vinciane. Ik ben ook lid van de raad van bestuur van de Université catholique de Bukavu in Oost-Congo.”
 
En wat doet het Fonds dat jouw naam draagt?
 
“In 2010 heeft de KU Leuven – ter gelegenheid van mijn afscheid als rector – het initiatief genomen voor de oprichting van het ‘Marc Vervenne Fonds voor duurzame capaciteitsopbouw in het Zuiden’. Een hele mond vol om te zeggen dat we jonge getalenteerde wetenschappers in de meest achtergestelde landen in Afrika ondersteunen bij hun onderzoek ten voordele van de lokale gemeenschap. Sinds de start van het Fonds concentreren we ons op Congo.”
 
Wat kan ik me daar concreet bij voorstellen?
 
“Wel, een aantal beloftevolle onderzoekers krijgen een soort ‘sandwich-beurs’ tijdens hun doctoraatsvorming onder de begeleiding van een promotor in hun thuisland én een promotor aan de KU Leuven. Vier opeenvolgende jaren verblijven ze jaarlijks drie maanden in Leuven. Zo krijgen ze een optimale voorbereiding om later op hun beurt hun land en volk te dienen als wetenschapper, maar ook als leider. Dit concept past ook helemaal in mijn visie op samenwerking met Zuidlanden, in de plaats van een paternalistische aanpak. De inhoudelijke domeinen zijn strategisch gekozen in functie van de toekomstige ontwikkeling van het thuisland en zijn nood aan sterke leiders: het gaat vooral om volksgezondheid, landbouw, onderwijs en leiderschap.”
 
Organiseren we dan niet gewoon een braindrain?
 
Helemaal niet: er is duidelijk vastgelegd dat de kennis in het eigen land blijft en daar in praktijk wordt gebracht. De bursalen zijn verantwoordelijk voor onderwijs- en onderzoeksactiviteiten of klinische opdrachten aan hun eigen instelling. Tijdens de korte studieperiodes in België worden deze taken tijdelijk overgenomen. Na hun promotie tot doctor worden zij benoemd aan hun thuisinstelling, waar zij de opgedane kennis en de verworven vaardigheden doorgeven aan hun collega-onderzoekers en aan hun studenten. Zo zorgen we voor een plaatselijke capaciteitsopbouw die verder uitgedragen wordt binnen de lokale universiteit en omgeving. Een voorbeeld: onze eerste gepromoveerde alumna van het Fonds, Dr, Thérèse Biselele, doet onderzoek naar perinatale asfyxie, een van de belangrijkste oorzaken van babysterfte in haar land. Zij is ondertussen adjunct medisch directeur van het universitair ziekenhuis in Kinshasa.”

 

Waarom Afrika?
 
“Afrika is momenteel het meest risicovolle maar ook het meest kansrijke continent ter wereld! Volgens UNICEF zal Afrika in 2030 meer dan 1 miljard jongeren onder de 14 jaar tellen. Werk aan de winkel dus. Momenteel focussen we op Centraal-Afrika en in het bijzonder op Congo. Eenmaal de middelen van het Fonds zijn gegroeid, hopen we uit te breiden naar andere landen in Afrika.”
 
En hoe ben je zeker van de goede keuze van de doctorandi?
 
“De kandidaten worden uitvoerig gescreend, zowel in hun thuisuniversiteit als aan de KU Leuven. Daarbij gaan we in eerste instantie uit van bestaande samenwerkingsverbanden.”
 
Wat kunnen wij doen?
 
“Financiële ondersteuning is onmisbaar en dus zeer welkom. Gemiddeld kost het ondersteunen van één onderzoeker in de volledige doctoraatsvorming 30.000 euro aan het Fonds. Verder zijn we ook heel blij met alle ruchtbaarheid die het Fonds krijgt. Want het Fonds kennen is natuurlijk de eerste stap om er op welke manier ook toe te kunnen bijdragen.”
 
Top-down of bottom-up?
 
Ik realiseer me dat projecten ‘in het veld’, waarbij de meest behoeftigen het heft in eigen handen nemen in de eigen kleine gemeenschap, de gemiddelde donor of mecenas het meest aanspreken. De projecten aan de basis zullen echter weinig duurzaam zijn als het fout zit met het leiderschap in het land. Beslissingen van maatschappelijk geëngageerde leiders, die hun keuzes baseren op kennis en ervaring kunnen op korte tijd de welvaart en het welzijn van grote groepen mensen beïnvloeden!
Het is in ontwikkelingssamenwerking geen of/of, maar een én/én verhaal. Vandaar dat ik graag de Fulardo-waarden Love.Cherish.Connect verder gestalte laat geven door steun aan het Marc Vervenne Fonds.
 
Wil je een gift doen aan het Marc Vervenne Fonds? Hier vind je alle gegevens.
Wil je via de aankoop van een Fulardo sjaal het Marc Vervenne Fonds ondersteunen? Ga hier naar de webshop.

Met spe-Sjaal-e groet,

Tine